GIC证书考试延后通知
发布日期:2022-05-12

GIC证书考试延后通知

 

由于疫情影响,原定202263日在武汉进行的证书考试现已延后,具体时间再行公布。

 

 

                 2022512
中国地质大学(武汉)珠宝学院
             考务部